hipa (helyi iparűzési adó)

Helyi iparűzési adót (hipa) köteles fizetni az a vállalkozó, aki az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel végez nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló vállalkozási tevékenységet.

Állandó jellegű az iparűzési tevékenység, ha a vállalkozás az önkormányzat illetékességi területén székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.
Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó:

  • építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot, vagy
  • bármely – az előzőekben fel nem sorolható – tevékenységet végez, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

Állandó jellegű iparűzési tevékenység adóalapja – főszabály szerint – a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével (ELÁBÉ),a közvetített szolgáltatások értékével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költségével, illetve az anyagköltséggel. Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke csökkentő összegként a nettó árbevétellel szemben sávosan meghatározott százalékos mértékig számolható el.

Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – a vállalkozónak eszköz vagy személy jellegű ráfordításokkal arányosan, vagy e két módszert kombinálva kell a törvény mellékletében meghatározottak szerint megosztania. Amennyiben a tárgyévet megelőző teljes adóévben az iparűzési adó alapja meghaladta a 100 millió forintotot, az adóalap megosztásra csak a kombinált módszer alkalmazható.

A helyi iparűzési adó (hipa) megállapításának egyszerűsített módját választhatják az átalányadózó egyéni vállalkozók és az őstermelők, a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata),az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) és a kisvállalati adó (kiva) hatálya alá tartózó vállalkozások.

Mentes a helyi iparűzési adó (hipa) alól a szabályozott ingatlanbefektetési társaság, valamint a szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás, továbbá azok projekttársaságai. Ezen kívül az önkormányzatok jogosultak illetékességi területükön adómentességet és adókedvezményt adni, valamint a törvény lehetőséget ad a foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódóan adóalap-mentesség érvényesítésére.

A helyi iparűzési adó maximális mértéke 2 százalék, ami a fentiek alapján megállapított, illetve az önkormányzat által bevezetett adóalap-kedvezményekkel csökkentett adóalap után fizetendő.
Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén az adó maximum 5 000 forint naponta.

Az adóalany az általa fizetendő adóból levonhatja:

  • az adóévben 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművek után megfizetett, ráfordításként, költségként elszámolt, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő e-útdíj 7,5 százalékát.
  • az ideiglenes tevékenység után az adóévben megfizetett adót.

Adóelőleg megállapítása, az adó bevallása, és az adó megfizetése

Helyi iparűzésiadó-előlegeket – főszabály szerint – évente kétszer, március 15-ig és szeptember 15-ig kell fizetni.
Az előlegfizetési időszak – bizonyos esetek kivételével – a bevallásbenyújtás esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszak.
Az adóévet megelőző évben 100 millió forint feletti árbevétellel rendelkező vállalkozóknak az adót december 20-ig ki kell egészíteniük a várható éves adókötelezettségének megfelelő összegre, egyúttal erről bevallás benyújtására is kötelezett. A helyi iparűzésiadó-bevallás benyújtásának és az adó megfizetésének határideje a tárgyévet követő év május 31.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

Értesüljön az adóváltozásokról

hírlevelünkből!

Feliratkozom
Weboldalunk sütiket használ annak érdekében, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni az Ön számára releváns tartalmainkat. A Weboldalunk használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa el Cookies Szabályzatunkat, amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja blokkolni vagy törölni őket. Tovább