helyi adók

A települési önkormányzatok illetékességi területén – a települési adók mellett – rendelettel helyi adók bevezetésre jogosultak, melyből származó bevételek az adót bevezető önkormányzatot illetik.

A bevezethető helyi adók típusai:

  • vagyoni típusú adók: építmény és a telekadó
  • kommunális jellegű adók: kommunális és az idegenforgalmi adó, valamint
  • helyi iparűzési adó (hipa).

A főváros esetében az építményadót, a telekadót, a magánszemély kommunális adóját és az idegenforgalmi adót a kerületi önkormányzat, a helyi iparűzési adót a fővárosi önkormányzat jogosult bevezetni.
A fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a kerületi önkormányzat által bevezethető adó bevezetésére a fővárosi önkormányzat jogosult.

A helyi adók alanya főszabály szerint:

  • a magánszemély,
  • a jogi személy, egyéb szervezet,
  • a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése.

Adómentes valamennyi helyi adó alól – többek között – az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és - kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában - a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság.

A helyi adók tárgya az önkormányzat illetékességi területén:

a) az ingatlantulajdonra, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra,
b) nem állandó lakosként való tartózkodásra és
c) az e törvényben meghatározott gazdasági tevékenység gyakorlására terjedhet ki.

Az önkormányzat helyi adómegállapítási jogának korlátjai közé sorolhatóak, hogy:

  • egy meghatározott adótárgy esetében csak egyféle adót vethet ki,
  • a vagyoni típusú adók körében az adót egységesen - tételes összegben vagy a korrigált forgalmi érték alapulvételével - határozhatja meg,
  • az általa bevezetett adó mértékeként nem állapíthat meg többet az adómaximumnál.

A települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselőtestülete az illetékességi területén rendelettel a helyi adók mellett települési adókat is bevezethet. Az önkormányzat települési adót bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve, hogy arra nem terjed ki a helyi adótörvényben szabályozott közteher hatálya. A települési adónak nem lehet alanya állam, önkormányzat, szervezet és e minőségére tekintettel a vállalkozó.

A települési adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el. A települési adóból származó bevétel az azt megállapító önkormányzat bevétele, amelyet fejlesztési célra, és a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használhat fel.

kapcsolódó kifejezések
Hipa (helyi iparűzési adó)
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

Értesüljön az adóváltozásokról

hírlevelünkből!

Feliratkozom
Weboldalunk sütiket használ annak érdekében, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni az Ön számára releváns tartalmainkat. A Weboldalunk használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa el Cookies Szabályzatunkat, amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja blokkolni vagy törölni őket. Tovább